D08-001   6025卡通湯匙
D08-002   6051無尾熊湯匙
D08-003   3入日式拉麵匙
D08-004   優得304量匙組
D08-006   塑膠量匙組
D08-007   304高級大菜匙
D08-008   特厚大菜匙
D08-009   21世紀大菜匙
D08-010   牛頭大菜匙
D08-011   電木大菜匙
D08-012   全柄大菜匙
D08-013   合柄長大菜匙
D08-014   全柄加長大菜匙(鈺)
D08-015   三環大菜匙
D08-016   港式大匙
D08-017   含柄長大菜匙(空)
D08-018   金萬點大丸匙
D08-019   ST魯肉匙
D08-020   太陽花大丸匙
D08-021   太陽花大餐匙
D08-022   雅緻冰淇淋
                 (1.2) (1.4) (1.6) (1.8)
                 (2) (2.2) (2.4)寸            
D08-023   不袗冰淇淋杓
D08-024   芋冰杓(8, 10, 12, 14,
                 16, 20, 24, 30, 40, 50,
                 60, 70, 100#)
D08-025   金鑽石大餐匙
D08-026   金鑽石大叉
D08-027   佳味日式湯杓
D08-028   太陽花長茶匙
D08-029   服務叉
D08-030   801#服務匙
D08-031   金天鵝小叉
D08-032   金天鵝小匙(圓)
D08-033   金天鵝小匙(尖)
D08-034   萬點丸匙(大, 中)
D08-035   萬點餐匙(大, 中, 小)
D08-036   萬點牛奶匙
D08-037   萬點叉子(大, 中, 小)
D08-038   太陽花26cm牛奶匙
D08-039   大平面丸匙
D08-040   大平面餐匙
D08-041   大平面叉子