D06-001   豆花匙
D06-002   紅豆餅鏟(料管)
D06-003   全柄附勾長大菜匙
D06-004   蚵嗲匙
D06-007   ST油匙(大, 中)
D06-008   加長ST油匙(大, 中)
D06-009   手工加強杓(1號, 2號,
                 3號, 4號, 5號)
D06-010   加強料理杓(1號, 2號,
                 3號, 4號, 5號)
D06-012   全柄加強杓(3號, 4號,
                 5號)                
D06-013   合柄加長小杓
D06-014   合柄ST湯杓(大, 中)
D06-017   加大電木304湯杓
D06-018   電木小丸杓
D06-019   金歡喜調理杓(大, 中)
D06-021   葵花湯杓(大, 小)
D06-022   全柄中湯杓
D06-023   全柄小丸杓
D06-024   日式撈油網
D06-025   古早味大杓
D06-026   生漆大杓
D06-027   佳味大彎杓
D06-028   全空料理杓(大, 中, 小)
D06-029   半空料理杓(大, 中, 小)
D06-030   密料理杓(大, 中, 小)
D06-031   加長密料理杓(大, 中,
                 小)
D06-032   酒杓(大, 中)
D06-033   304酒杓(大, 中, 小)
D06-034   304酒杓(100cc)
D06-035   酒杓(20cc, 30cc)