C06-001   上品系列(順大上品)
C06-002   孔雀系列(順大孔雀,
                 齊豫孔雀)
C06-003   水牡丹系列(雙和水
                 牡丹, 利泰意祥, 順大
                 敦煌, 大陞敦煌)
C06-004   吉祥系列(順大吉祥)
C06-005   名貴系列(順大名貴)
C06-006   好彩頭系列(順大好
                 彩頭, 大陞好彩頭)
C06-007   秋草系列(利泰秋草,
                 順大秋草, 大陞水草)
C06-008   紅柿系列(雙和紅柿,
                 順大紅柿)